Ilustracije v galeriji so nastale kot spremno gradivo k zbirkam matematičnih nalog. Ilustrirala sem tudi pravljice.